Marijke de Vries

De gelaagde werkelijkheid

De serie Perspex werken van Marijke de Vries zijn ontstaan naar aanleiding van een opdracht van een Spaanse galerie in 2015 tijdens een AIR (artist in residence) in Spanje. Het werken in gemengde technieken tussen en op de lagen Perspex zorgt voor rijkdom en variëteit van materiaalgebruik.

De techniek brengt de Vries' thematiek van verandering, transparantie, gelaagdheid tot uitdrukking.

Het werk verhoudt zich tot de tijd door de thematiek van verandering. De werkelijkheid zoals we die waarnemen is niet statisch, we kunnen niet 'alles wat er is' in de tijd ervaren. Deze dynamiek van verandering, transformatie is aanwezig in de werken in Perspex. Thematiek en stijl verwijzen naar een gelaagde betekeniswereld die altijd aan het ontstaan is en altijd verandert. Een vermoeden van het nog niet of bijna niet meer zichtbare, dat het beeldvlak al aan het verlaten is (en soms sculpturaal wordt).Gelaagdheid – techniek en betekenis

In een periode van mijn leven werd ik uitgenodigd om werk te maken door een zeefdrukker. Wat ik fascinerend vond en wat me erg raakte in het werken met die 'simpele' tecniek is dat door het heldere over elkaar heen zetten van vorm en kleur, de eerdere werkelijkheid of toestand van het werk transformeert terwijl die er nog wel doorheen schemert. Met het weerbarstige van de verf, is een dergelijk effect veel moeilijker te bereiken. Het is iets waar ik naar zoek als ik schilder. En in het werken met de gelaagdheid in Perspex. De verschillende toestanden en lagen die het leven als het ware toevoegt en waardoorheen een eerdere kern schemert. Het roept een nostalgie op van 'onderweg zijn', dat zijn sporen nalaat.